39

Čím se vyznačují pole ?

 

Kolik druhů rostlin lidé pěstují na jednom poli?
Uveď alespoň 2 příklady:
Jak se říká rostlinám, které na poli rostou a lidé je tam nepěstují?
Můžeme někdy pšenici nebo hrách považovat za plevel? Vysvětli.
Uveď příklad některého plevele Nevíš-li, můžeš zjistit na internetu a prohlédnout si i jejich obrázky, nebo přinést jejich příklady a uspořádat výstavku běžných rostlin z okolí.