33

Ve světě roste mnoho jiných rostlin

 

Uveď příklady tří rostlin z teplých krajů, které u nás nerostou, ale jejichž plody dobře známe.

 

Vyhledej na internetu, kde tyto rostliny rostou. Nakresli obrázky jejich plodů a vlož sem.

1. rostlina:
2. rostlina:
3. rostlina: