31

Jak se v roce mění jehličnany ?

 

Čím se vyznačují listy jehličnanů?
Uveď jejich příklady:
Který jehličnan u nás na zimu opadá.
Ve kterém skupenství je voda pod 0 °C ?
Může u nás v zimě voda proudit v těle rostliny?
Může v zimě probíhat fotosyntéza?
Ve kterých krajích na Zemi mohou být rostliny stále zelené?