5

Podmínky života rostlin

V průběhu roku se v naší přírodě rostliny mění. Některé zcela uhynou (rostliny jednoleté), jiné mění vzhled (rostliny víceleté a vytrvalé). Na zimu u nás většině rostlin opadávají listy a přestává v nich proudit voda. Jen některé mají i v zimě vzhled stejný, ale voda v nich také přestává proudit. V teplých krajích, kde voda nemrzne, zůstávají rostliny stále zelené.

Rostliny jsou velmi rozmanité i na různých místech na Zemi.

Lidé dosud popsali přibližně 350 000 druhů rostlin, v naší přírodě něco přes 5000 druhů. 

11