10

Opatrnost vůči rostlinám

 

Na některé rostliny v okolní přírodě si musíme dávat pozor.

Kopřivy a bodláky jsou nepříjemné pro naši kůži, ale nejsou nebezpečné, kopřivy se dokonce sbírají jako léčivé byliny a usušené se používají na čaje. Rostou nejvíce kolem opuštěných obydlí a ve vlhkých místech.

Opravdu nebezpečných jedovatých rostlin není mnoho, ale některé z nich jsou velmi nebezpečné. Nejčastější takovou rostlinou je u nás rulík zlomocný. Jeho černé plody jsou podobné borůvkám a stačí jich jen několik pro smrtelnou otravu. Také blín černý, durman obecný a lilek černý jsou celé jedovaté a podobně je prudce jedovatý celý tis s výjimkou červeného míšku. 

Ale i tyto jedovaté rostliny lidé využívají především ve velmi malých množstvích k výrobě léků.

Občas si lidé sami způsobují nepříjemnosti tím, že přemisťují rostliny z cizích krajů do míst, kde normálně nerostou. Tam se pak někdy rostliny příliš rozšíří a zatlačují původní rostliny naší přírody. Příkladem je bolševník, který také vyvolává u některých lidí na kůži boláky a velmi těžko se dá z prostředí odstranit.

11