60

Co se může stát vykácením celého lesa ?

Pozoruj obrázky a odpověz.

Co se obvykle stane na svahu, když na něm lidé vykácejí najednou celý les?
Proč se to stalo?