11

Jak lidé poškozují rostliny

 

Velmi často však naopak různé lidské činnosti poškozují rostliny a způsobují na mnoha místech vyhynutí různých původních druhů rostlin naší přírody.

Příkladem takových činností je narovnávání potoků, tím rychlé odvádění vody a vysušování prostředí.

Je to také používání různých chemických prostředků v zemědělství a znečišťování ovzduší výfukovými plyny aut a kouřem z továren a obydlí.

Při pěstování rostlin je důležité si uvědomovat, že látky, které dáme do půdy, se zčásti kořeny dostávají do rostliny a potom i do naší potravy.

Důsledkem nerozumného zbytečného vykácení stromů a odstranění luk mohou být velké škody způsobené prudkými dešti.

Při nich se půda nechráněná kořeny rostlin dostane z polí až na silnice a může zničit i domy. 

11