63

A co ty ? 

Co mají lidé udělat?
Už jsi někdy zasadil(a) nějakou rostlinu? Kde?