47

Znáš rostliny, které léčí?

Porovnej rostliny na obrázku. Které je společné jméno obou rostlin?

Přiřaď obrázky ke správnému označení

Okrasná rostlina
Léčivá rostlina

 

 

K čemu se využívají léčivé rostliny?
Odkud se tyto rostliny získávají?
Jak se označují rostliny volně rostoucí v přírodě?
Uveď příklad léčivých rostlin z okolí.