46

Jak se označují rostliny změněné lidmi ?

Zjisti z tajenky, jak se označují rostliny různého vzhledu a vlastností, které byly vypěstované z jedné rostliny.

Předpona od:
1. slabika slova růže:
2. slabika slova ráda
Rostliny s různými vlastnostmi vypěstované z jedné rostliny:


Připiš názvy zelenin k obrázkům.

             

Představ si, že všechny tyto zeleniny lidé vyšlechtili z brukve zelné, která roste v přírodě.