45

Jak lidé rostliny mění ?

Porovnej, jak lidé změnili rostliny, které využívají.

Čím se liší tato jablka?
Čím se liší různé brambory?
Čím se liší jahody?

 

 

Jak se jmenuje lidská činnost, která různě mění vlastnosti rostlin a podobně i jiných organismů?