51

Porovnej dřevo a uhlí

 

Proč člověk může rostliny využívat stále?

 

Porovnej s využíváním uhlí. 

Z čeho vzniklo uhlí?
Vytvářejí se v současné době nové zásoby uhlí?

 

Porovnej dobu, po kterou lidé využívají dřevo a po kterou využívají uhlí. Přiřaď ke slovům dřevo a uhlí.

Uhlí
Dřevo
mnoho 1 000 let
přes 100 let