48

Jaký význam pro lidi mají lesní stromy ?

Uveď alespoň 3 příklady lesních stromů:
K čemu se obvykle využívají lesní stromy?
Jak se označují lidé, kteří pěstují v lese stromy?

 

Přiřaď pod slova odpovídající obrázky:

dřevo
přístřešek
dub
stůl
zápisník s tužkou
smrk
přírodní zdroj
surovina
výrobek