8

Další využívání rostlin

 

Mnohé rostliny se nevyužívají jako potraviny, ale používají se i jako další důležité zdroje surovin.          

Z různých druhů stromů se získává dřevo.        

Dřevo se odedávna používá k topení. Velké množství smrkového dřeva se spotřebuje na výrobu papíru a ve stavebnictví, dřevo z dubu a dalších listnatých stromů se používá hlavně na nábytek, obklady stěn apod.

V současné době jsou zbytky dřeva i některé byliny zdrojem pro  získávání tepla i elektrické energie. Dohromady se tomu říká využívání biomasy.

Rostliny se mohou využívat stále, protože se stále obnovují. Jsou to obnovitelné přírodní zdroje.

Některé rostliny jsou zdrojem surovin pro výrobu textilu. Nejvíce se pěstuje v teplých krajích bavlník, ze kterého se vyrábí bavlna a z ní různé bavlněné látky.  

11