10

Uveď 3 příklady toho, jaký význam mají pro lidi stromy 

 

1.
2.
3.