15

Přiřaď, co kam patří

 

Jabloň
Řepka
Kukuřice
Mrkev
Brambory
Okopaniny
Zelenina
Ovocný strom
Obilniny
Olejniny