8

Uveď 3 příklady lidských činností, které poškozují rostliny

 

1.
2.
3.