6

Uveď 3 příklady kulturních rostlin (jiných než obilnin) a uveď k čemu se využívají :

 

rostlina využívání