5

Využívání půdy

 

Lidé půdu využívají k pěstování hospodářských rostlin a obdělávají ji již mnoho tisíc let.

Půda je základem pro zemědělství, které pro nás zajišťuje nejvíce potravin.

Svrchní část půdy, kterou lidé obdělávají a pěstují v ní rostliny, nazýváme ornice.

Tato část půdy se převrací pluhem. 

Obra pole 1
Orba pole 2

 V různých místech se pěstují různé rostliny.

11