25

Co zůstává na poli po sklizni rostlin ?

Co na poli zůstává, když se sklidí pšenice? 

Co na poli zůstává, když se sklidí brambory?

Na poli po obilí zbyde
Na poli po sklizni brambor zbyde
Které povolání zajišťuje obdělávání půdy a získávání potravy pro lidi?