4

Vlivy na půdu

 

Obr. 18 z úkolu k vodní erozi

Voda a vítr půdu odnáší a přemisťuje.

Tomu se říká vodní nebo větrná eroze půdy.

Půdu před erozí chrání rostliny, které ji svými kořeny zpevňují.

 

11