21

Jak voda působí na půdu v krajině ?

Pozoruj rozdíl v působení vody na půdu bez rostlin a s rostlinami.

Z pozorování vyvoď závěr: