23

Co půdu odnáší ?

 

Vzpomeň si, jak vypadá voda v potoce nebo v řece po velkém dešti?

Jakou má barvu?
Co voda odnáší?

 

Jakým slovem se označuje odnášení půdy vodou?  Zjisti tak, že napíšeš první písmena těchto jmen:

Eva - Rudolf - Olga - Zdena   - Eda

Odnášení půdy vodou i větrem se označuje slovem

Doplň slovo, které označení odnosu půdy zpřesňuje.

Odnášení půdy vodou je eroze.
Odnášení půdy větrem je eroze.