16

Význam půdy pro rostliny

Usuď, jaký význam má půda pro rostliny.

Co znamená, že voda je dobré rozpouštědlo?
Co rostlina prostřednictvím vody získává z půdy?

 

Zjisti, jak se těmto látkám říká.

Slovo sestav takto: první slabika ze slova „ žije „  a celé slovo „ viny „.

Rostliny z půdy získávají