2

Vlastnosti půdy

 

Půdy s většími částečkami hornin jsou písčité, s menšími jsou půdy hlinité a s nejmenšími částečkami jsou půdy jílovité.

U nás jsou nejčastější půdy hlinité.

Rostliny získávají z půdy vodu a  živiny pro svůj růst. 

11