17

Připrav pokus :

Do jednoho květináče dej písek a asi 6 semen hrachu, do druhého květináče dej půdu na výsadbu rostlin (nebo ze zahrady) a stejné množství semen hrachu. Oba květináče stejně zalévej a pozoruj, ve kterém se rostlinám lépe daří. 

Odpověz podle pozorování:

V květináči s pískem se rostlině dařilo
Vysvětli:
V květináči s půdou se rostlině dařilo
Vysvětli: