15

Odpověz podle pozorování

 

Využij pozorování obrázků v předcházejícím úkolu, odpověz a vyvoď odpovědi. 

Kterou půdou protéká voda při dešti nejrychleji?
Na které půdě se naopak voda hromadí a protéká jen málo?
Do které půdy se voda vsakuje nejlépe?

 

Usuď:

- ve které půdě jsou částečky hornin největší?
- ve které půdě jsou naopak nejmenší částečky půdy?
Která půda bude rychleji vysychat při nedostatku deště?
Zjisti , jaká půda je ve vašem okolí.

 

Pokud jsou v okolí všechny tyto půdy, navrhni si pokus, kterým si jejich vlastnosti ověříš.