3

Rozmanitost půd

 

Půdy jsou v různých místech různé.

Nejvíce živin je v půdách, kterým se říká černozem, méně v půdách označovaných jako hnědozem a ještě méně v půdách pod horami a na horách zvaných podzol. 

Černoze
11