19

Čím se půdy liší ?

Prohlédni si obrázky různých půd. Pozoruj, čím se odlišují.

Odhadni a doplň k dosud nepojmenovaným půdám jejich označení:      černozem         hnědozem

černozem
hnědozem
Co ti pomohlo úkol vyřešit?

Černou barvu půdy způsobuje humus = rozložené zbytky z rostlin činností půdních organismů jako žížal  a mnoha dalších, včetně půdních bakterií. Čím více je humusu, tím je půda úrodnější.

Můžeš půdní bakterie v půdě přímo pozorovat? Vysvětli:

Odhadni podle barvy půdy množství humusu:

Nejvíce je:                                      nejméně je :   

Seřaď za sebou půdy podle jejich úrodnosti od nejúrodnější po nejméně úrodnou

      Nejúrodnější                 Středně úrodné                  Nejméně úrodné