50

Vyber vhodné místo pro stavbu

 

Lidé vybírali místo pro stavbu velkého skladiště.
Porovnej 2 obrázky a označ místo vhodné pro stavbu.

Proč jsi neoznačil(a) druhý obrázek?