52

Rozhodni, kdo má pravdu

 

Prohlédni si obrázek a rozhodni,

s kým souhlasíš?

 

Proč?Kam se mohou dostat zbytky látek z nečistot? Mohou se dostat