9

Půdu nemá poškozovat nikdo 

Mnohdy se úrodná půda zbytečně zastavuje různými stavbami a snižuje se plocha pro pěstování hospodářských plodin.

Při výstavbě nových budov je důležité využívat nejprve místa po starých a opuštěných budovách a nová místa vybírat na málo úrodné půdě a na svažitých plochách.

Úrodné pole a sklad

Půdu je také nezbytné chránit před různými odpady. Z „divokých skládek“ se do půdy dostanou velmi škodlivé látky, které ničí život v půdě, a tím její úrodnost. Zbytky těchto látek se pak mohou snadno dostat do pěstovaných plodin i do naší potravy. Odpady patří do tříděného sběru a na sběrný dvůr.

Péče o půdu je mimořádně důležitá, protože je to nenahraditelný přírodní zdroj pro získávání potravy. Každý z nás může přispívat k péči o půdu.

Dítě vysazuje strom 1
Dítě vysazuje strom 2
11