56

Co můžeš udělat pro ochranu půdy ? 

 

Uveď alespoň 3 příklady toho, jak můžeš i ty přispět k ochraně půd.

 

Já mohu chránit půdu takto:

1.
2.
3.

Proč je to důležité?

Ochrana půdy je důležitá,