54

Co s odpadem ?

 

 

Je správné zbavovat se odpadu jako na obrázku?
Zdůvodni svou odpověď:
Jaký vliv má takové jednání na půdu?

Kam ty odpady patří? Co bys ty s nimi udělal?

baterie, kovová plechovka 

sklo, papír