53

Co působí na život v půdě ?

 

Myslíš, že znečišťování půdy může nějak ohrozit život v půdě?
Které organismy v půdě takové jednání ohrozí?
Které jsou nejmenší organismy v půdě?
Proč jsou důležité?

 

Pro představu velikosti nejmenších organismů v půdě odhadni jejich přibližný počet v objemu, který odpovídá kostce cukru.

Svůj odhad označ.