33

Jak zemědělci zvyšují úrodnost půdy ?

 

Přiřaď k uvedeným číslům tři možnosti zvyšování úrodnosti půdy z uvedených nabídek.

Zdůvodni, proč jsi ji vybral.

 

  utužování půdy - dodávání hnoje - vysušování půdy

  zavlažování - stálé opakování jedné rostliny - kypření půdy

 

Podmínky zvyšování úrodnosti půdy:

1. .  Zdůvodnění:

2. .  Zdůvodnění:

3.   Zdůvodnění: