36

Kdo zemědělcům pomáhá ?

Zkus přiřadit obrázky ke jménům živočichů:  

Bažant obecný
Hraboš polní
Mšice na listu
Slunečko sedmitečné
Lasice obecná
Mandelinka bramborová
Koroptev polní

Přečti si následující text a potom odpověz na otázky.

Na polích jsou někteří živočichové v příliš velkém množství a potom škodí. Mšice vysávají listy rostlin, někteří brouci rostliny ožírají, mnoho rostlin spořádají hraboši. Na mezích naopak žijí slunečka sedmitečná, která využívají mšice jako potravu, bažanti i další ptáci, kteří sbírají brouky a také lasičky, které loví hraboše.

Kteří živočichové jsou pro zemědělce užiteční?
Proč jsou meze důležité?