29

Jak lidé pečují o živiny v půdě ?

Jak musí zemědělci stále pečovat o půdu?

 

Zemědělci dodávají do půdy živiny tak, že
1. zaorávají zbytky sklizených rostlin a používají hnůj         2. používají průmyslová hnojiva.          

Porovnej tyto 2 způsoby.

Který způsob hnojení dodává půdě živiny a přispívá k vytváření humusu?
Který způsob hnojení dodává jen živiny?