30

Jak se zemědělci rozhodují ?

 

Jeden zemědělec říká:                     

 "Já budu na jednom velkém poli stále pěstovat jen kukuřici a budu mít hodně peněz."

 

Druhý zemědělec říká:

"Já budu rostliny na svém poli střídat, protože jeden druh rostliny by z pole využíval stále to, co potřebuje a po čase by půda byla vyčerpaná."

 

Se kterým zemědělcem souhlasíš?
Který zemědělec myslí více na budoucnost?