6

Péče o půdu

Mez mezi poli

Zemědělci musí stále o půdu pečovat.

Dodávají do půdy různá hnojiva:

- hnůj (čili chlévská mrva)se vytváří ze zbytků rostlin a výkalů zvířat a do půdy dodává živiny a zároveň přispívá k vytváření humusu,

- průmyslová hnojiva dodávají do půdy pouze živiny.     

Některé rostliny potřebují k růstu hodně vody a musí se zavlažovat.     

Velmi důležité je, aby se na polích postupně střídaly různé druhy rostlin a aby se půda dobře obdělávala.          

Úrodnost půdy  je v různých místech různá a hodně závisí na množství humusu v půdě. Podle úrodnosti půdy se řídí i to, které plodiny se na ní pěstují.              

Pro ochranu půdy před prudkými dešti mají velký význam meze s trávou a keři.

Jsou to také místa, kde žijí mnozí užiteční živočichové. Ti se živí živočichy, kteří poškozují pěstované rostliny a při velkém počtu ničí  na polích úrodu.

11