34

Co chrání půdu na poli ?

 

Prohlédni si obrázek a řekni, jak se jmenuje část mezi poli.

Nevíš-li zjisti tak, že ze slova mezi vypusť poslední písmeno.

Části s různými rostlinami mezi poli se říká

 

Porovnej počet různých rostlin na poli a na mezi.

Kolik druhů rostlin se pěstuje na poli?
Kolik druhů rostlin je na mezi?

Usuď, proč meze  chrání pole.