35

Čím se liší pole a meze? 

Označ místo, kde jsou na poli rostliny po celý rok:     

 

Co vytvářejí kořeny rostlin na mezi? 

Urči slovo z počátečních písmen tří slov: délka - rok - naše
Proč meze chrání půdu před erozí?
Jsou meze pro zemědělce užitečné?