44

Jak se chrání půda před větrem ?

 

Co je na obrázku dobrého pro ochranu půdy a proč?
Čím vítr ohrožuje půdu?
Uveď cizí slovo: Je to větrná

Najdi na obrázku větrolam.

Větrolam tvoří