42

Jak je to u vás ?

 

Je ve vašem okolí místo, kde se při dešti vytvářejí a postupně prohlubují rýhy?

Bude za rok na takovém poli opět stejné množství půdy? Vytvoří se hned nová půda?

Vyber a doplň slova do vět tak, aby věty byly správné.

 

Po prudkých deštích bude na poli půdy 

Nová půda se vytváří    

Ztráta půdy je