40

Co půdu ničí ?

Porovnej, jak působí prudký déšť na zorané pole.

Jakou barvu má voda, která odtéká z pole?
Proč?
Vyjádři to jedním slovem:
Co pomáhá ochraňovat půdu?