41

Co je správně ?

 

Porovnej dvě zoraná pole.

Vyber obrázek, který ukazuje, jak by zemědělci měli vždy orat pole a návrh zdůvodni.

Zemědělci by nikdy neměli orat
Zdůvodnění: