46

Jak se chránit proti škůdcům ?

Prohlédni si obrázek a odpověz na otázky:

Co se stane,když se mandelinka bramborová na poli přemnoží?
Mohou zemědělci z takového pole sklidit dost brambor?

Zemědělci se musí proti takovým živočichům bránit. Mohou to dělat různým způsobem.

1. zemědělec:   Já nedělám velké lány a mezi poli mám meze, takže je v polích i hodně ptáků, kteří sbírají hmyz a když se někde mandelinka objeví, tak ji hned vysbíráme. Brambor mám ovšem méně a musím je prodávat za více peněz, protože práce lidí je dražší, než chemické prostředky. 2. zemědělec:  Já mám o něco větší pole, ale jakmile se mandelinka objeví, tak použijeme malé množství prášku, který působí zvláště jen na mandelinky, abychom nezničili ostatní živočichy na poli. Brambory máme také dobré a jsou přece jen levnější. 3. zemědělec: Na to my nehledíme. Prostě když se mandelinka rozšíří, tak použijeme na ni účinné jedovaté prášky a pole poprášíme, ale naše brambory jsou levnější, než vaše.
Který zemědělec jedná tak, jak je to nejlepší pro udržení úrodnosti půdy?
Proč si to myslíš?