8

Důležitost správného hospodaření na půdě  

O nesprávném hospodaření by svědčilo to, kdyby se  k obohacení půdy živinami používala pouze průmyslová hnojiva. Tímto způsobem se v půdě nepodporuje vytváření humusu a půda ztrácí svoji přirozenou úrodnost. K dodávání živin do půdy je třeba využívat hlavně chlévskou mrvu, která přispívá k vytváření humusu.

Do půdy se nemá dávat velké množství různých chemikálií, protože ty ničí život v půdě a půda pak ztrácí svou úrodnost.

Pro pěstování rostlin je důležité v suchých oblastech půdu zavlažovat. U nás se zavlažuje půda zejména při pěstování zeleniny a ovoce.

V některých suchých oblastech  světa jsou závlahy půdy zcela nezbytné. Bez nich by se tam nemohla získávat potrava a ještě více lidí by tam mělo hlad. V posledních letech se  stále více zvyšuje potřeba zavlažování polí i u nás.

Půdu někdy utužují těžké stroje. V půdě je pak nedostatek vzduchu a nesnadno do ní proniká voda, takže není vhodná pro pěstování rostlin.  K obdělávání půdy je vhodné volit stroje se širokými pneumatikami, aby se zátěž na půdu rozložila na větší plochu.

11