45

Co může způsobit hlad ?

V kterých oblastech světa se půda musí zavlažovat daleko více než u nás?
Uveď příklad částí světa, kde jsou suché krajiny.
Co se stane, když se tam půda nezavlažuje?
Jaké to má důsledky?
Odhadni, co znamená slovo hladomor.
Proč se zavlažuje půda u nás?
Bývá u nás někdy také sucho?
A jaké to mívá důsledky?