47

Co může půdu poškodit ?

 

Porovnej, jaký vliv na půdu má, když po ní přechází kůň nebo když po ní přejíždějí těžké stroje.

Co z půdy unikne vlivem těžkých strojů? Připomeň si, co vše je součástí půdy.

Utužením půdy

 

Dej si na jednu misku provzdušněnou půdu a na druhé misce půdu co nejvíce utuž. Polej půdu v obou miskách opatrně pomalu vodou (jako když prší) a pozoruj.

Do které půdy se voda dostává lépe?  

Voda se lépe dostává do